FORSKNINGEN BAG

I Danmark er der er i stigende grad fokus på særligt sensitive babyer og børn. Et fællestræk er den motoriske uro, der bevirker, at disse babyer og børn bl.a. har svært ved at falde i søvn, har hyppige opvågninger og har svært ved at sidde stille. Med min egen erfaring som motivation blev det min mission at udvikle nye effektive soveprodukter til tryghedssøgende og urolige babyer. Vores tyngdeprodukter kombinerer alle fordelene ved en sovepose med den beroligende, dokumenterede effekt af tyngde på kroppen. I USA er soveprodukter med tyngde fx vægttæpper meget mere udbredte end i Danmark og effekten af tyngde på kroppen er veldokumenteret.

Læs om én af de væsentligste kliniske undersøgelser her

Du kan læse om forskellen på en tyngdepose vs. en kugledyne eller kædedyne her

Konklusion af forskning på effekten af tyngde på kroppen hos voksne:

63% af deltagerne følte mindre ængstelse, når de anvendte vægttæppe,
78% af deltagerne følte sig mere afslappede, når de anvendte vægttæppe.

Af resultaterne vises også god effekt på søvnkvaliteten og evnen til at falde hurtigere til ro.

M.Ed. Tina Champagne,

OTR/L, Boston University

Særligt sensitive babyer og børn
Sanse integration | Sanse intolerence

Tyngde på kroppen bliver bl.a. anvendt indenfor sanseintegrationsbehandling. Metoden er udviklet af den amerikanske ergoterapeut Jean Ayres til at udvikle sansernes samarbejde med hjernen. Særligt sensitive børn har ofte stor glæde af tyngde på kroppen for at slappe af, fordi de i højere grad end andre børn er åbne for impulser i hverdagen. Deres sanser er på overarbejde.

Særligt sensitive børn lægger mærke til alt og forstyrres let, fordi de suger input til sig. Det kan gøre dem urolige og overstimulerede, især ved sengetid og om natten, hvor alle indtryk bliver bearbejdet. Ved at øge stimuli ved hjælp af tyngde på kroppen, så dæmpes input fra øvrige sanser. Det skaber følelsen af mere ro, mulighed for at fokusere indad og dermed at falde hurtigere i søvn og at sove bedre.

Hvis du vil vide mere om emnet, så læs mere her 

Soveprodukter med tyngde bliver anvendt over hele verden til flere forskellige formål. Mange kender til brugen af disse indenfor psykiatri -og ældreområdet, hvor tyngden skaber ekstra tryghed og følelsen af at være omsluttet. TYNGDEPOSEN® tilbyder nu en sovepose med tyngde til alle babyer og børn i Danmark, der har brug for ekstra tryghed for at sove godt. (*)

 

Mor_baby_kolik